توزیع چسب یک دو سه

چسب 123 ارزان

مرکز توزیع مستقیم چسب ۱۲۳ رازی ارزان

یکی از مهمترین ویژگیهای چسبهای ۱۲۳ این است که خیلی سریع خشک می شوند و به همین منظور در ساختار آنها از یک فعال کننده مایع که بصورت اسپری می باشد استفاده شده و یک چسب قطره ای غلیظ، که عمل خشک شدن سریع بوسیله اسپری که تسهیل کننده مدت زمان اتصال است صورت می […]

بیشتر بخوانید
تلفن مشاوره خرید عمده