خرید عمده چسب قطره ای سنگ

در گذشته ای نه چندان دور، سنگ کاران و کاشی کاران برای نگهداشتن سنگ به صورت گونیا بر روی دیوار، از گل های سفتی استفاده می کردند که این کار با سختی هایی همراه بود